Home Visiting Church Partners in Jilin, Liaoning, Hangzhou 11 Zhejiang Church Partners (Hangzhou Chongyi Church)

11 Zhejiang Church Partners (Hangzhou Chongyi Church)

10 Visiting Hangzhou Catholic Church with Father Zheng Jiamao
12 HZ Chong Yi Church bookstore looking at the new Seekers Bible