Home “You Shall Preach the Word” Wang Ke in the chapel hall of Guizhou Bible School

Wang Ke in the chapel hall of Guizhou Bible School

UBS’s gift of Bible Tools brought immense joy to Wang Ke